Är ni redo att hantera den nya säkerhetsskyddslagen?

I april 2019 införs den nya säkerhetsskyddslagen som ersätter nuvarande, som trädde i kraft 1996. Detta kommer innebära att många organisationer, både inom den offentliga och privata sektorn, ställs inför nya och omfattande utmaningar då den nya säkerhetsskyddslagen ställer tydliga krav. Den nya säkerhetsskyddslagen har samma fokus som tidigare, det vill säga fortfarande Sveriges säkerhet vilket innebär det mest skyddsvärda för att Sverige ska fungera som nation. Skyddet omfattar säkerhetskänslig verksamhet och säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som finns inom försvaret, kommuner, myndigheter men också privata aktörer inom exempelvis energi- och telekomsektorn.

Som organisation så bör du för att säkerställa att man uppnår de nya kraven börja med att genomföra en analys för att kunna identifiera sina skyddsvärden och vilka sårbarheter man har i sin verksamhet. Man kan sedan gå vidare med att planera sina säkerhetsskyddsåtgärder. Idag är de flesta företags största tillgång deras information vilket gör att informations- och cybersäkerhet fått en nyckelroll. Det är viktigt att hindra obehöriga från att få tag på skyddsvärd information samt att snabbt upptäcka ett datorintrång.

Vilka medarbetare man sen väljer att ”släppa” in i en sådan verksamhet blir i slutändan avgörande för hur säkerhetsskyddet faktiskt fungerar.