GDPR-säker bakgrundskontroll

GDPR-säker bakgrundskontroll

Hur hanterar vi detta på SRI?

När kunden beställer en bakgrundskontroll så måste en intresseavvägning fyllas i vilket är ett första steg. När kandidaten sedan får sms/mail med information om att en kund önskar göra en bakgrundskontroll så kommer första samtycket där kandidaten genom Bank-ID får godkänna att arbetet påbörjas. När rapporten är skapad och klar för leverans granskas den först av kandidaten för slutgodkännande. Kandidaten samtycker sedan en andra gång och slutligen till att rapporten levereras till kunden.

Genom denna process så involveras både kund och kandidat aktivt i processen för att skydda den personliga integriteten.