GDPR

Dataskyddslagen

Våren 2018 ersatte dataskyddslagen personuppgiftslagen. Förarbetet som var en överenskommelse inom EU kallades GDPR.

Dataskyddslagen för dig som granskad
I samband med att dataskyddslagen trätt i kraft är det du som privatperson som har makten över dina personuppgifter. Du har rätt att bli tillfrågad innan uppgifter om dig hanteras. Du har även rätt att veta hur dessa uppgifter om dig ska användas, hur de kommer lagras och varför de sparas. Som privatperson har du rätt att begära ut dina personuppgifter från ett företag kostnadsfritt.

Hur vi hanterar uppgifter om dig
Scandinavian Recruitment Intelligence värnar den personliga integriteten. För oss är det viktigt med balans och att göra rätt då vi samlar in, hanterar och levererar information om just dig! För att säkra att detta sker i enlighet med dataskyddslagen har vi anlitat erkända jurister inriktade mot just integritets- och dataskydd för att låta dem se över och kontrollera vår hantering och våra processer. Vi är idag trygga och stolta över hur vi tagit ansvar för din integritet och att hanteringen av dina uppgifter sker korrekt. Detta gör att Du idag kan känna dig trygg med att det Scandinavian Recruitment Intelligence gör är helt enligt det regelverk som finns och självklart enligt det du samtyckt till.

Uppgifterna som vi hanterat om dig, raderas alltid i samband med att vårt arbete slutförts.