Genomfört seminarium kring bakgrundskontroller & cybervetting

Vi var under förra veckan på besök hos ESK då de genomförde sitt höstmöte 2018. ”ESK” står för Sveriges Executive Search Konsulter. De har verkat sedan 1988 som yrkesförening för Sveriges auktoriserade rekryteringskonsulter. Syftet är att stödja medlemmarna i deras kompetensutveckling och att säkra en hög etisk nivå i chefsrekryteringen.

Vi var inbjudna av deras ordförande Maria Eriksson, för att berätta mer om bakgrundskontroller som fenomen och även fördjupa oss kring det som kallas för cybervetting. Under en timme berättade vi för åhörarna om hur man som leverantör kan arbeta och specifikt hur SRI valt metod, för att skapa kvalitativa rapporter och beslutsunderlag vilket är värdeskapande för beställaren.

Gensvaret var stort och vi tyckte det var en väldigt spännande grupp att föreläsa för. Vi uppskattade alla frågor och det stora intresset som ni visade oss! Vi fick dra över tiden för att kunna besvara alla frågor och diskussionen fortsatte även efter att vi avslutat vår dragning.

Några av de frågor som dök upp och svaren vi gav kan ni se nedan;

Q1 – En granskads sårbarheter, vad betyder det?

A1 – Det är omständigheter och förutsättningar som gör att någon annan kan utnyttja en individ, för att genom påtryckningar och manipulation lättare komma åt skyddsvärden inom en organisation.

Q2 – Vad är risk?

A2 – Risk är i den här kontexten är ett sätt att sammanväga människan med rollen. Vi menar då att analysera samband, lämplighet och prognos (ur ett säkerhetsperspektiv) mellan en specifik aktuell befattnings organisatoriska innebörd (mandat, påverkanskraft, access m.m.) samt med hur livssituation och andra delar hos en granskad individ kan påverka. Detta sätt att arbeta och tidigt ta ställning till lämplighet roll-individ skapar ett mycket proaktivt säkerhetsarbete där man medvetet och tydligt ges möjlighet att ta ställning till och bli medveten om sin egen riskaptit. En bakgrundskontroll som inte underlättar och vägleder kring dessa delar är enligt oss inte heller en förädlad produkt med mervärden.

Q3 – Säkerhetsprövningsintervju, vad är det?

A3 – Det är en särskild metod för intervju som genomförs inom ramen för det som kallas för säkerhetsprövning och som görs vid inplacering i befattning som är placerad i säkerhetsklass. Intervjuerna sker med särskilt utbildade och erfarna intervjuledare. Med nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer många fler organisationer i offentlig och privat sektor att omfattas av detta koncept. Tyvärr är det inte något vilken intervjuledare som helst kan eller bör genomföra, inte heller den egna rekryterande chefen bör vara inblandad. SRI kan erbjuda flertalet intervjuledare med både rätt och senior kompetens.

Sammanfattningsvis så var det ett givande seminarie där intressanta ämnen diskuterade och nya kontakter knöts.

Tack alla som var där och tack Maria som bjöd in oss!