Grundare

Pierres erfarenheter från säkerhetsarbete inleddes hos Polisen där han bland annat utredde grova brott. Under en period av tjänstledighet lånades han ut till Försvarsmakten som utredare vid Militärpolisen. Sedan fortsatte Pierre bland annat som biträdande säkerhetschef och underrättelseledare inom Försvarsmakten. Under de åren analyserade han hotbilder, utvecklade utrednings- och intervjumetodik, utbildade och agerade rådgivare gentemot högre chefer, säkerhetschefer och HR-specialister.

Sedan ett par år tillbaka har Pierre främst verkat inom den privata sektorn, även där med att förädla underrättelsemetodik vid rekrytering. Detta genomfördes dels ur ett juridiskt perspektiv men även ur en kvalitativ vinkel för att gynna beställaren optimalt.

2016 grundade Pierre Scandinavian Recruitment Intelligence där han är huvudägare, VD och ansvarar för kundrelationer, utveckling, kvalitet och strategi.