Hur allvarligt är insiderhotet?

Frågan har ställts och besvarats av organisationer över stora delar av västvärlden ett flertal gånger och i omgångar. Siffrorna blir tyvärr mellan mätningarna mörkare och dystrare och anledningen är främst digitalisering, tillgänglighet till information och i kombinationen av att lojalitet som fenomen försvagats idag då arbetstagare och konsulter är rörligare i mycket större utsträckning än tidigare.

·     53 procent av tillfrågade organisationer uppger att skador orsakade av insiders är allvarligare och grövre än de som orsakats från utsidan.

·     23 procent av digitala brottsliga gärningar är konstaterat eller misstänkt orsakade av en anställd eller annan resurs från insidan i en organisation.

Att anställa någon till sin organisation är en av de mest kritiska delarna i er verksamhet. Oavsett hur era policys ser ut, hur välorganiserade ni än är, hur mycket standarder ni än har certifierat er emot och hur era system än ser ut, så är detta utsatt för en stor och allvarlig risk i händerna på en anställd. I fel händer kan de bästa förutsättningar missbrukas!