IDD – Den nya lagen om försäkringsdistribution

Den nya lagen om försäkringsdistribution (IDD) trädde i kraft den 1 oktober 2018. Den nya lagen ställer främst högre krav på kompetensnivån för ledning och anställda, men även mycket tydliga krav på en mer omfattande vandelsprövning av nyanställda och befintligt anställda.

För att motsvara de nya kraven måste företag inhämta en stor mängd myndighetsdata. Företagen måste också ta ställning till hur de på ett tryggt och säkert sätt ska hantera sina anställdas personuppgifter. Företagen som verkar inom försäkringsförmedling förväntas alltså inhämta en stor mängd mycket känsliga personuppgifter för att motsvara en ny lag, samtidigt som de måste klara av att motsvara kraven på hantering av personuppgifter som GDPR ställer. Här gäller det att ha tungan rätt i munnen, för dessa två lagstiftningar kämpar lite emot varandra. Finansinspektionen kommer att kräva att alla företag som lyder under IDD har strikta och rigorösa rutiner för att deras anställda försäkringsförmedlare vid var tid motsvarar kraven. Rent teoretiskt skulle det innebära att de behöver kontrollera sina anställda med mycket hög frekvens. Det som gör det komplicerat är förstås att GDPR ställer extremt höga krav på att all persondata som företag måste dela med exempelvis myndigheter och kreditinstitut kräver samtycken. Då inhämtningen också sker utifrån många olika källor, byggs ett så kallat sub-register vid varje IDD-kontroll. Detta kräver ett förstärkt andra samtycke. Lägg därtill att du ska kunna påvisa att samtlig insamlad data destrueras direkt efter granskning.

Naturligtvis har företag idag inte rutiner på plats som kan hantera båda dessa mycket skarpa lagstiftningar. Det har dock vi. Vi hjälper företag med hela processen och är rådgivare till ett flertal försäkringsinstitut både vad gäller IDD-prövning och bakgrundskontroller.

Vi kan hantera själva prövningen för alla försäkringsförmedlare och företagen kan också använda vårt system för alla framtida återkommande prövningar. Helt digitaliserat och linjerat med kraven.

Hur kan SRI hjälpa till?

SR Intelligence är specialister på bakgrundskontroller och vandelsprövning för IDD. SRI har nu sedan en tid tillbaka börjat leverera screens enligt nya lagen. Vi kontrollerar alla parametrar som exempelvis näringsförbud, skulder, förvaltarskap eller återkallade tillstånd. Allt enligt vad lagen säger. Detta sker i samma system som bakgrundskontrollerna vilket innebär att det är en säker och krypterad miljö, där Bank-ID används för att hantera samtyckesprocessen samt automatisk destruering av data. 

Kontakta oss så berättar vi mer