Nya systemuppdateringar är live – 201812

Vi arbetar kontinuerligt med systemuppdateringar. Allt för att förenkla för dig som kund och för att göra processen smidigare för de granskade. Därför värdesätter vi verkligen er och den granskades feedback. Det ger oss en tydlig vägledning när vi ska prioritera förbättring och utveckling av funktioner, som förenklar eller snabbar upp processen.

Den 20/12 lanserade vi flera efterlängtade systemuppdateringar med många förbättringar kopplat till kundprocessen, några av dessa förbättringar var;

  • Förbättrat login-flöde och enklare återställning av lösenord
  • Både sms och email pushas ut till den granskade direkt vid beställning för snabb och effektiv kommunikation
  • Beskrivningsfältet i fritext under beställningsvyn är utökad för att möjliggöra fler tecken och kompletterande text
  • Funktion för att underlätta dialog mellan intern koordinator och extern beställare
  • Möjlighet att ”Beställa direkt” vid vyn ”Skapa nytt underlag” för att slippa ett mellansteg
  • Verifierings-sms kan nu skickas till flertalet länder i Europa
  • 13 grafiska uppdateringar i bakgrundskontrollsmallen
  • Uppdateringar av teckensnitt i rapporten för enklare läsning

Fortsätt gärna ge oss er feedback! Vi ser systemet som ett levande dokument och eftersträvar ständig utveckling, detta gör att vi redan nu har ett antal förbättringspunkter som ska lanseras i början av Q1 2019.