Kundregistrering

Vänligen ange den information som efterfrågas nedan för att få tillgång till er egen kundportal för hantering av bakgrundskontroller via SR Intelligence AB. Via portalen hanteras både beställning-, och leverans av våra tjänster och processen effektiviseras då ni själva skapar, samt administrerar er beställar- & mottagarorganisation. De uppgifter som anges nedan avser övergripande kund/bolagsinformation samt huvudansvarig kontaktperson.

Då uppgifterna är oss tillhanda så hanterar vi ärendet snarast, dock senast inom två arbetsdagar. När kundportalen är skapad skickas ett mail med ett tillfälligt lösenord till den adress som angivits ovan. Det tillfälliga lösenordet byts sedan ut mot ett personligt vid första inloggningstillfället med hjälp av instruktioner direkt i portalen. Önskas utbildning vid uppstart samt genomgång av kundportalens funktionalitet så kontaktar ni oss via ovan angiven mailadress eller via er kundansvarige. Genom att fylla i uppgifterna ovan och signera detta dokument elektroniskt så accepterar ”bolaget” upprättandet av en kundportal hos SR Inteligence AB. Inga kostnader eller åtaganden åläggs ”bolaget” i och med detta utan debitering sker enbart vid avrop eller enligt särskilda överenskommelser.