En oberoende säkerhetsrådgivare

Med mångårig erfarenhet av underrättelse- och utredningsarbete vid Försvarsmakten och den privata sektorn grundades Scandinavian Recruitment Intelligence 2016, av Pierre Gudmundson. Vår roll är att agera rådgivare i rekryteringsprocesser och bistå med hjälp som skänker dig och organisationen trygghet. Idag och i framtiden.

Alltför många organisationer betalar idag stora pengar för bakgrundskontroller som inte är kvalitativa. Säkerhetsbolagen förädlar sällan informationen de hittar ur exempelvis registerutdrag. Kunden saknar i de flesta fall verktygen som krävs för att kunna bedöma informationen, vilket gör den oanvändbar och farlig då den inger en falsk trygghet.

Med analytiker utbildade vid Försvarshögskolan och en underrättelsemetod levererar vi objektiva kontroller som dessutom analyserar personers digitala beteenden. Vi utvärderar en persons lojalitet, sårbarhet och värderar resultatet i relation till tjänstens omfattning. Utvärderingen levereras sedan i en lättillgänglig betygsskala.

Scandinavian Recruitment Intelligence är ett oberoende företag och har idag 12 anställda. Grundaren och bolagets VD Pierre Gudmundson är även huvudägare.