Referenstagning – tips för dig som rekryterar

Förutom möjligheten att använda sig av en kvalitativ bakgrundskontroll så finns ett antal saker du själv kan göra för att säkerställa att kandidatens bakgrund stämmer med den bild du fått utifrån kandidatens CV, ansökningsbrev och intervju. Referenstagning är en klassisk och vedertagen åtgärd man ska genomföra i samband med rekrytering. Vi vill här berätta hur vi ser på en referenstagning.

Planera innan du börjar att ta referenser
Utgå alltid för den kravprofil som du satt inför rekryteringen. Vad är det du söker efter?

Jobba efter en struktur, använd därför gärna en grundläggande mall för att få en struktur på referenstagningen. Fundera på vilka typer av referenter som du vill prata med för den gällande rollen. – Det är inte alltid närmaste chefen som kan ge den kompletta bilden. Vill du prata med kollegor, underställda, kunder eller är det en mer social referens som du vill prata med? Beroende på roll kan behovet variera.

Våga fråga redan innan du ska ringa referenser
Har du fått de referenser som du ville få av kandidaten? Om du saknar en referent som du förväntat dig få ringa så vill vi uppmana dig att vara kritisk och våga fråga om varför kandidaten inte uppger en förväntad referent så som tex närmaste chef i sitt senaste jobb. Fråga då också om varför man inte vill uppge denna referent. Det är sedan upp till dig att ta beslutet om kandidatens svar är acceptabelt eller inte.

Är referenten den hen utger sig för att vara?
Det är klokt att ringa referenten via växeln som referenten jobbar på. På så sätt får du en garant att referenten faktiskt jobbar på det bolag som kandidaten uppgett. Saknas referenten i bolagets växel är det klokt att börja bli lite ifrågasättande och fråga kandidaten om mer info om den givna referenten.

Ringa egna kontakter eller inte? 
Vi anser att detta främst är en etisk fråga, Vi rekommenderar dig därför att inte ringa referenser utan individens medtycke. Dock anser vi att individen behöver motivera varför man inte vill uppge en viss referent som du vill kontakta.

Ta hjälp med referenstagning?
Ja, varför inte. Har du själv tidsbrist så är det bättre att du delegerar uppgiften. Viktigt är dock att du lämnar en tydlig kravprofil om vad du vill ta reda på under referenstagningen.

Vad ska man fråga efter?
Prioritera att ställa öppna frågor som tvingar referenten att lämna berättande svar. Komplettera med uppföljande frågor för att få fram det du vill ta reda på. Ibland är det också bra att ställa några bekräftande frågor för att få tydligt kvitto på ett specifik område som du vill säkerställa.

Följ en struktur, gärna en mall, tillse att du har ett antal generella (men adekvata för ditt bolag) frågeställningar som du kan använda till alla befattningar som du rekryterar till. Komplettera med ett avsnitt som har befattningsspecifika frågor.

Hur många ska man prata med?
Det är vanligt att man efterfrågar 2-3 referenter som kandidaten ska uppge. Här finns inga rätt eller fel anser vi. Det viktigaste är att du får svar på dina frågor som du har för att kunna ta rätt beslut. Om du inte känner att du har fått fram alla svar uppmuntrar vi dig att efterfråga fler referenser. I dessa situationer kan givetvis också en bakgrundskontroll vara ett klokt komplement.

Lycka till!