SÄKERHETSBLOGGEN

Säkerhetsbloggen är för dig som verkar inom säkerhet, HR eller rekrytering. Vi hanterar, diskuterar och reder ut begrepp kopplat till säkerhetsintervjuer, bakgrundskontroller, cyber-vetting/online-vetting, digital referenstagning, säkerhet- och riskanalyser. Vår förhoppning är att kunna ge insyn i branschen men också att berika och skapa diskussioner kring dessa relevanta frågor.