Säkerhetskonsultation

Scandinavian Recruitment Intelligence är mer än bara en leverantör av bakgrundskontroller. Utan att våra kunder ber oss så följer vi utveckling, bedriver en aktiv omvärldsbevakning och tar initiativ, kontaktar kunder proaktivt för att upplysa och dem information vi bedömer som viktig för dem. Detta är en del i vårt sätt att ta ansvar och vara en seriös, lojal och pålitlig samarbetspartner. Vi vet att inom säkerhetsbranschen är förtroende och kunskap det som särskiljer leverantörer från varandra, för oss är detta viktiga och självklara delar.

Om du i din roll inom organisationen känner behov av att diskutera, rådfråga eller bara få en extern åsikt runt något och du tror att vi kanske kan ha relevant input, tveka då inte att kontakta oss! Vi kan som ovan redan sagts, hjälpa till med mycket mer än screens och bakgrundskontroller.

Exempel på delar där vi tryggt och gärna är era seniora konsulter:

  • Agera rådgivande både inom säkerhets- & HR-frågor (ex. i samband med att ni förbereder en polisanmälan).
  • Stötta vid incidenthantering.
  • Ansvara för, bedriva eller avlasta interna funktioner vid utredningar.
  • Bedriva interna strategiska projekt (ex. säkerhetsanalyser, framtagning av hotbildsbeskrivningar, policyarbete m.m.).
  • Ansvara för säkerhetssamverkan.
  • Utbildning (ex. vid chefsutbildningar).

Vi strävar aktivt efter att hela tiden, varje dag bidra till en bättre samhällssäkerhet. Det gör vi i stort och i smått. Om ni tror att vi kan hjälpa er, tveka då inte att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal över telefon eller boka in oss till ett möte.