Säkerhetsprövning

Vad innebär en säkerhetsprövningsintervju som genomförs av en intervjuledare?

Säkerhetsprövningsintervjun är inte någon vanlig rekryteringsintervju. Frågorna är mer närgångna och hela kontexten kräver en öppenhet och ärlighet på ett annat sätt än en ”vanlig” intervju. Under säkerhetsprövningsintervjun går man metodiskt och på djupet igenom olika områden kring ens person. Exempelvis så berörs ekonomi, sjukdom, missbruk, relationer, umgänge och kontakter. För att genomföra en säkerhetsprövningsintervju ska intervjuledaren ha särskild kompetens och vara utbildad enligt en särskild metod.

Vad kan SRI erbjuda?
SRI kan erbjuda ett flertal intervjuledare med ovan erfarenhet och kompetens. Vi genomför fortlöpande denna typ av intervjuer åt våra kunder och utfallet hjälper dem att stärka sitt säkerhetsskydd.

Hur går det till?

Att genomföra en säkerhetsprövningsintervju kan göras på två sätt:

  1. Direkt genomförande utan föregående dialog

Innebär att vår intervjuledare genomför säkerhetsprövningsintervjun och därefter överlämnar informationen till kunden. Denna typ av genomförande är vanligast då intervjuledaren ska genomföra en eller enstaka säkerhetsprövningsintervjuer hos kund.

Fast pris offereras.

 

  1. Fördjupande samarbete innan genomförande

Innebär att intervjuledaren träffar beställande organisation för att bli konkret insatt i lägesbild, mål och eventuella hotbilder samt prioriterade risker. Specifika önskemål stäms av. Denna typ av genomförande är vanligast då intervjuledaren ska genomföra ett större antal säkerhetsprövningsintervjuer hos kund.

Timpris offereras.

För SRI betyder förtroende allt! Vi arbetar självklart strikt konfidentiellt och ser avtal kring detta som en viktig del och ett naturligt inslag i samarbetet med våra kunder.