En produkt för att stötta IDD & lagen om försäkringsdistribution

SRI har nu sen en tid tillbaka börjat leverera screens enligt nya lagen om försäkringsdistribution (2018:1219), även kallad IDD. Vi kontrollerar alla parametrar som exempelvis näringsförbud, skulder och återkallade tillstånd enligt lagen om försäkringsdistribution. Vi levererar snabbt och smidigt via vår säkra kundportal.

Finansinspektionen har det uttryckta kontrollansvaret och just nu är lagen såpass ny att denna instans ännu inte hunnit processa några ärenden eller fått praxis-skapande ärenden avgjorda eller rättsligt prövade. Det är därför svårt att säga exakt hur kontroller kommer att utövas eller hur kraven exakt kommer se ut i verkligheten. Vi på SRI följer ständigt denna utveckling och har en tät dialog med våra kunder för att kunna ge dem en god service, som ett led i att vara en trygg och avlastande samarbetspartner att luta sig emot.