Säkerhetsprövningsintervju bas

1-dagars kurs med heltäckande teori. 

Kursen innehåller nedanstående delmoment:

 • Introduktion i säkerhetsskyddslagen.
 • Vad innebär en säkerhetsprövning
 • Vad är en säkerhetsprövningsintervju
 • Hur genomförs en säkerhetsprövningsintervju
 • Samtalsteknik
 • Observandum
 • Dokumentation och rutinhantering

Pris: 8995 SEK per deltagare.

Under 2019 så genomförs kursen på följande datum. För att en kurs ska genomföras krävs minst 2 och max 10 deltagare per kurstillfälle.

 • 9/9
 • 10/10
 • 5/11
 • 3/12

Vi förbehåller oss alltid rätten att avboka kursdeltagare om vi anser det olämpligt att de deltar och tar del av kursens innehåll. Våra kurser genomförs normalt i våra egna lokaler i centrala Stockholm. Vid undantag kan det förekomma att de genomförs i andra lokaler. Detta framgår då i kursinformation som mailas ut veckorna innan kursstart. Utgå från att lokal och adress alltid är i centrala Stockholm.