Utbildning Uppföljande säkerhetsprövning

1-dagars kurs med teori samt omfattande övning med skådespelare och feedback.

Kursen är anpassad för organisationer som aktivt arbetar med Säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt som därmed har medarbetare i sin organisation som är inplacerade i säkerhetsklass. Kursen kan dock även med stor nytta appliceras på annan typ av verksamhet där man mer generellt aktivt arbetar med säkerhetsfrågor och tar arbetsmiljö och HR på allvar. Kursen innehåller nedanstående delmoment:

  • Introduktion
  • Kontext
  • Kommunikation och samtalsteknik
  •  Samtalet och samtalsledaren
  •  Praktiska genomföranden och övningar med skådespelare (samt löpande feedback)
  • Observandum
  • Avslut

Alla övningar spelas in på HD video och alla deltagare får sina egna genomföranden på minneskort.

Pris: 12995 SEK per deltagare

Kursen genomförs vid kunds efterfrågan. För att kursen ska kunna genomföras krävs minst 4 och max 12 deltagare per kurstillfälle.

Vi förbehåller oss alltid rätten att avboka kursdeltagare om vi anser det olämpligt att de deltar och tar del av kursens innehåll. Våra kurser genomförs normalt i våra egna lokaler i centrala Stockholm. Vid undantag kan det förekomma att de genomförs i andra lokaler. Detta framgår då i kursinformation som mailas ut veckorna innan kursstart. Utgå från att lokal och adress alltid är i centrala Stockholm.