Vad är en säkerhetsprövningsintervju?

Nedan går vi in mer i detalj i vad en säkerhetsprövning eller en säkerhetsprövningsintervju innebär.

I organisationer där verksamheten tangerar och hanterar det som är klassificerat hemligt eller ”rikets säkerhet” gäller särskilda regler vid rekrytering. Det innebär att det inte är tillräckligt med en ordinarie rekryteringsprocess, denna måste kompletteras och förstärkas.

Säkerhetsskyddslagen säger att om en befattning kan komma att hantera rikets säkerhet så ska den vara placerad i säkerhetssklass (nivå 1-3 och 1 är den högsta). Lagen säger också att den person som avses inplaceras i en sådan befattning ska säkerhetsprövas innan anställningsbeslutet kan fattas. Personen ska anses vara lämplig att hantera den typ av känsliga och skyddsvärda information som befattningen kan öppna dörren till hos den nya arbetsgivaren. Vidare ska personen bedömas vara pålitlig och förväntas agera lojalt.

Säkerhetsprövning

En säkerhetsprövning innebär bland annat att man gör en så kallad registerkontroll, denna sköts och utförs av Säkerhetspolisen. Därutöver ska även en säkerhetsprövningsintervju genomföras med personen. Intervjun är inte någon vanlig rekryteringsintervju. Frågorna är mer närgångna och hela kontexten kräver en öppenhet och ärlighet på ett annat sätt än en ”vanlig” intervju. Under säkerhetsprövningsintervjun går man metodiskt och på djupet igenom olika områden kring ens person. Exempelvis så berörs ekonomi, sjukdom, missbruk, relationer, umgänge och kontakter. För att genomföra en säkerhetsprövningsintervju ska intervjuledaren ha särskild kompetens och vara införstådd i den metod och handbok som tagits fram av Försvarsmakten.

Under intervjun tar man sig igenom de olika områdena, försöker förstå och skapa underlag kring sårbarheter (vilka finns och kan identifieras) för att i ett senare skede när all information tagits fram i samband med övriga delar i rekryteringsprocess, resultat efter registerkontroll osv, fatta beslut. När allt kan sammanställas och bedömas även ur ett säkerhetsperspektiv. Där och då kan sedan riskerna överblickas och medvetna risktagningar göras. Organisationen förstår då bättre vem man anställer och hur relationen sannolikt kan komma att fungera samt om arbetstagaren kan förväntas uppträda och agera lojalt.

Det som kan vara intressant att fundera över är att rikets säkerhet är det som är skyddsvärt för Sverige. Men vad är skyddsvärt för Er verksamhet? Är detta identifierat? Hur säkerställer ni då och i så fall hur, att de ni anställer är de lojala medarbetare ni hoppas de ska vara?

Säkerhetsprövningsintervju
En säkerhetsprövningsintervju kan appliceras överallt där organisationen har skyddsvärden och dessa behöver absolut inte vara av betydelse för Sverige! Det är ett sätt att ta ett kraftfullt initiativ bara, att ta ansvar och värna sina skyddsvärden. Här kan många organisationer bli bättre, framförallt i privat sektor. På så sätt kan man proaktivt och systematiskt motarbeta exemplevis insiders och andra läckor, hot på arbetsplatser, bedrägeri och stölder.

Vi på SRI brinner för säkerhet, säkerhetsskydd och vi kan så mycket mer än att leverera en riktigt bra bakgrundskontroll, vad behöver ni hjälp med?