Vad innebär det att bli bakgrundskontrollerad?

Det blir allt vanligare att företag i Sverige använder bakgrundskontroller på slutkandidaterna i en rekryteringsprocessen. Det är viktigt att veta vad det innebär för dig som kandidat, så att du känner dig trygg genom processen. Det finns tre parter med i processen, beställande organisationen/företaget, kandidaten som kontrolleras samt leverantören av bakgrundskontrollen.

Det varierar vad som kontrolleras beroende på hur djupgående kontrollen är, men nedan listar vi de olika områden som kontrolleras i mer omfattande kontroller. Vid enklare kontroller är det de första tre områdena som kontrolleras.

Att bli bakgrundskontrollerad
  • Juridik (Straff- & Civilrättsliga domar)
  • Ekonomi (taxerad inkomst, betalningsföreläggande, kronofogdeärenden)
  • Personuppgifter
  • Bolagsengagemang
  • Tidigare arbetsgivare
  • Verifiering av utbildning
  • Internet & Social Media

Hur ser processen ut?

Sedan GDPR aktualiserades i maj 2018, ställs det högre krav på företagen som arbetar med bakgrundskontroller. Det ger dig en ökad trygghet och insyn i processen. Detta har gjort samtyckesprocessen till en grundsten i processen. Samtycket är något som du som kandidat ger innan själva bakgrundskontrollen påbörjas. Du som kandidat får frågan om att godkänna att arbetet med bakgrundskontrollen utförs. Ger du inte ditt samtycke, får arbetet inte påbörjas. När du väl givit ditt samtycke (sker ofta via mobilt Bank-ID) påbörjas arbetet vilket pågår allt från 1-5 dagar. Vid genomförandet av kontrollen inhämtas information om en eller flera av de delområden som listats ovan. I vissa rapporter återges endast informationen i form av rådata, medan djupare rapporter även inkluderar bearbetad information och analyser. Det kan resultera i rapporter på 5-15 sidor.

Till sist kommer det andra samtycket, detta innebär att du får läsa rapporten och godkänna den innan den skickas till beställande organisationen. Syftet med det andra samtycket är att du ska få full insyn i rapporten som skickats till beställande organisationen, vilket skapar en bra grund inför nästa intervju eller telefonsamtal där det säkerligen kommer att beröras.

Endast uppgifter ovan bordet

De uppgifter som inhämtas som underlag för bakgrundskontrollen är endast publika och offentliga uppgifter.  Bakgrundskontroller bygger inte på detektivarbete eller grävande på något olagligt sätt, vilket är viktigt att poängtera. Exempel på publika uppgifter är förekomst i straffregistret, taxerad inkomst, kreditförfrågningar eller betalningsanmärkningar. En djupare bakgrundskontroll kan även innehålla verifiering av utbildning och tidigare arbetsgivare, bolagsengagemang eller sk Cyber-vetting.

Cyber-vetting är en öppen analys av internet och sociala media. Med detta avses en objektiv analys av hur din närvaro ser ut på sökmotorer eller i sociala medier. Arbetsgivare är måna om att skydda sitt varumärke, sina befintliga anställda, men även nya anställda. Skulle din närvaro på internet och sociala medier innebära sårbarheter eller risker för dig vid anställning, vill företaget identifiera det så fort som möjligt för att proaktivt skydda sig själva och dig som nyanställd. Därför är cyber-vetting en mycket viktigt del i kontrollen.

Bakgrundskontroller genomförda av företag som är specialister på bakgrundskontroller och inhämtning av information har som främsta syfte att tillgängliggöra, verifiera och sammanställa information om dig som person till sina kunder dvs arbetsgivarna. Som experter på att värdera information agerar dessa företag både som rådgivare och filter. Allt för att skapa en sammanfattning av dig och dina erfarenheter. Samtidigt hjälper de till med att identifiera vilka risker/mandat en viss befattning innehar. På detta sätt synliggörs alla risker i en rekrytering på ett enklare sätt. Enkelt sagt, tryggheten i att fatta rätt beslut ökar.