DET ÄR ALLTID BÄST ATT VETA

Genom mångårig erfarenhet rörande säkerhet, och rekrytering via Polisen, Försvarsmakten, Executive Search och Onlinerekrytering hjälper vi kunder innan, under och efter rekryteringsprocessen. Denna erfarenhet gör oss till experter på bakgrundskontroller, säkerhetsprövning och befattningsanalyser vid rekrytering och HR-processer.

Vi tror att insikt och kunskap om kandidaten genom bakgrundskontroller skapar goda förutsättningar för en lyckad rekrytering och långsiktiga relation. Men det är lika viktigt att kandidaten har insyn i processen, för att skapa detta arbetar vi med samtycke innan vi påbörjar arbetet men också ett samtycke som en avslutande del innan beställaren får tillgång till rapporten. Vi tror insyn och transparens skapar bästa förutsättningar för att lyckad rekrytering.

Bakgrundskontroll

En bakgrundskontroll utgör en mycket viktig pusselbit för en lyckad rekrytering. Att beakta alla kända parametrar ger arbetsgivare förutsättningar att trygga sin verksamhet  genom väl underbyggda beslut och skapar samtidigt transparens och öppenhet i dialogen med såväl kandidater som anställda. Läs mer om våra olika nivåer av bakgrundskontroller så slipper du förhoppningsvis vara ”efterklok” i framtiden.

Referenstagning

Att referenstagning är viktigt är nog alla överens om. Lika överens är vi nog om att det är tidsödande och resursineffektivt. Genom en modern och digitaliserad process genomförs   referenstagningen på ett sätt som är enkel för såväl kandidat, referenstagare och referensgivare. Vår lösning sparar inte bara tid och pengar utan hjälper även organisationer att dokumentera sina referenser på ett sätt som skapar ett långsiktigt värde för organisationen.

Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövningsintervju

Säkerhetsprövningsintervjun är inte någon vanlig rekryteringsintervju. En säkerhetsprövningsintervju kan appliceras överallt där kundorganisationen har skyddsvärden. Det är ett sätt att stärka rekryteringsprocessen, minimera risktagandet och komplettera övrigt säkerhetsarbete, att ta ansvar för verksamheten. Detta är också något som kan appliceras på befintlig organisation. Detta skapar långsiktiga och säkrar organisationer.